Szukaj:

Handlowa Spółdzielnia "Gorzków"

ul. Magazynowa 1
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 442-74-53
fax. 18 442-74-26

REGON: 004421750
NIP: 734-001-05-09

KRS: 0000106460
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr rachunku bankowego, Bank PEKAO S.A.: 74124047481111000048802769

Centrala Nowy Sącz

Sekretariat
18 442 74 53 wew. 300
18 471 96 29
e-mail: gorzkow@hpsp.com.pl
Dział Kadr
18 442 74 53 wew. 209, 308
18 471 96 68
18 471 96 67
e-mail: kadry@hpsp.com.pl
Dział Administracyjno - Gospodarczy

Kierownik działu:

18 442 74 53 wew. 323
18 471 96 56

Z-ca kierownika:

18 442 74 53 wew. 217
18 471 96 55
e-mail: administracja@hpsp.com.pl
Dział Księgowości

Główny Księgowy:

18 442 74 53 wew. 202
18 471 96 44

Z-ca Głównego Księgowego:

18 442 74 53 wew. 302
18 471 96 42
e-mail: księgowosc@hpsp.com.pl
Dział Obrotu Towarowego

Menager Handlowy:

18 442 74 53 wew. 305
18 471 96 76
e-mail: handel@hpsp.com.pl
Branża chemiczna:
18 442 74 53 wew. 275, 321
18 471 96 33
18 471 96 32
Branża spożywcza:
18 442 74 53 wew. 313
18 471 96 74
Branża papiernicza - AGD:
18 442 74 53 wew. 260, 277
18 471 96 30
18 471 96 31

Oddział Krosno

Hurtownia Chemii Gospodarczej i Kosmetyków
ul. Pużaka 37
38-400 Krosno
tel. 13 432 68 40
fax. 13 432 68 11
e-mail: krosno@hpsp.com.pl
Hala Handlowa

Kierownik Hali:

18 442 74 53 wew. 342, 262
18 471 96 10
18 471 96 12
e-mail: halagorzkow@hpsp.com.pl

Informacja:

18 442 74 53 wew. 106
18 471 96 06